!!! UWAGA !!! - KONTROLA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA

czwartek, 17 listopada 2022

W związku z art. 3 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie będą przeprowadzały okresowe kontrole źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

red. U.Ciesielska

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: