Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 roku

piątek, 15 marca 2024

Można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 roku

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dają możliwość ubiegania się w 2024 roku przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek ten może posłużyć m.in. na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu ziemnego czy ciepła - przypomina MKiŚ.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Świadczenie wymaga spełnienia kryteriów określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.

Dodatek energetyczny zawieszony

Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem wypłat dodatku osłonowego w 2024 roku oraz przedłużeniem funkcjonowania kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony odbiorców energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła, w 2024 roku zostało przedłużone zawieszenie wypłat dodatku energetycznego.

Szczegółowe informacje w zakładce - INNE FORMY ŚWIADCZENIA - DODATEK OSŁONOWY

red. U.Ciesielska

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: