AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA - SPOSÓB NA LEPSZE JUTRO"

Piątek, 05 Wrzesień 2008 11:02
Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny, od maja 2009r. rozpoczął realizację kolejnego Projektu systemowego pn. „Aktywność i integracja – sposób na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych lub utrzymujących się z gospodarstwa rolnego o niskich i nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Poprzez treningi interpersonalne oraz szkolenia zawodowe, które przeprowadzone zostaną w toku realizacji projektu,  uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zwiększyć zdolności komunikacyjne, motywację do samodzielnego działania, a tym samym przezwyciężyć negatywne skutki bezrobocia.

27 maja odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu oraz zespołu projektowego. Beneficjenci zostali poinformowani o źródłach finansowania projektu, omówione zostały cele projektu, jego zadania i oczekiwania zarówno ze strony uczestników jak i realizatorów Projektu. Uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni, że został poświęcony im czas oraz że ktoś się nimi zainteresował. Ośrodek natomiast mając na uwadze dobro podopiecznych, ze swojej strony dołoży wszelkich starań by realizowany projekt spełnił ich potrzeby oraz oczekiwania.

 

Zmieniony ( Piątek, 28 Sierpień 2009 14:01 )