Przetargi

Wtorek, 07 Grudzień 2021 09:00 Administrator
Drukuj
16.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

15.12.2021

Informacja Zamawiającego z otwarcia ofert

Informacja o ofertach

 

07.12.2021

Świadczenie na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznego II.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

7. Załącznik nr 5

8. Załącznik nr 6

9. Załącznik nr 7

 

23.11.2021

Świadczenie na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznego.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - 03.12.2021

 Plik do pobrania: 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wykonawcy war. udziału

6. Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

7. Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie do oddania zasobów

8. Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie wykonawcy wskazanie usług

9. Załącznik nr 7 do SWZ Projekt umowy - zmiana z dniem 29.11.2021

 

 

22.11.2021

Plan postępowań na rok 2021

Plik do pobrania

 

 

Zapraszamy do składania ofert:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

  

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie z dn. 22.11.2018

Formularz Ofertowy do zapytania z dn. 22.11.2018

Zmieniony ( Czwartek, 16 Grudzień 2021 14:13 )