Ważne informacje

Środa, 06 Sierpień 2008 21:03
Drukuj

W pokoju nr 1 odbywa się:

Wydawanie i przyjmowanie wniosków na:
 • zasiłki rodzinne
 • zasiłki pielęgnacyjne
 • świadczenia pielęgnacyjne
 •  

  Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych udostępnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przy ul. Alberta 2 w godzinach 7.30 – 15.30.

   

  2011-10-05

  Aktualności - Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

   Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozporządzenie zostało w dniu wczorajszym przyjęte przez Radę Ministrów.

  Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w ramach realizacji podjętej przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2011 r. uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

  W celu realizacji powyższego programu w projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby pomoc taka przysługiwała osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

  Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r., i jest realizowana przez organ właściwy w zakresie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego tj. przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo upoważnione, w trybie, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przez niego osoby.

  Pomocy udziela się na wniosek osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, złożony do ww. organu.

  Wniosek składany będzie się w terminie do dnia 31 października 2011 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

  Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednak nie będzie wymagane przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

  Zmieniony ( Piątek, 29 Styczeń 2016 12:47 )