GOPS w Juchnowcu Kościelnym

... zawsze z pomocą

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Email Drukuj PDF
   Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w dniu 30.09.2011 r. Zarządzeniem Nr ORG.0050.97.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
✔    ośrodka pomocy społecznej;
✔    gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
✔    Policji;
✔    oświaty;
✔    ochrony zdrowia;
✔    organizacji pozarządowych
✔    kurateli sądowej

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Do jego zadań należy między innymi:
✔    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
✔    podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
✔    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
✔    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
✔    rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
  W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
✔    opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
✔    monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
✔    dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Kontakt
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Juchnowiec Kościelny
Księżyno ul. Alberta 2
16-001 Kleosin
tel./fax. 85 663 11 17 dostępny w godzinach:
Poniedziałek - 900 - 1700
Wtorek -piątek - 730 - 1530

 

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r.w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr VIII/76/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020

Zarządzenie Nr ORG.0050.97.2011 w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego 

Uchwała Nr XI/97/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 Uchwała Nr XX/249/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2012r. dotycząca zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie Nr ORG.0050.248.2013 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny 

Zarządzenie Nr ORG.0050.284.2013 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Koscielny

Zarządzenie Nr ORG.0050.394.2014 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny

Zarządzenie Nr ORG.0050.406.2014 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny 

Zarządzenie Nr ORG.0050.7A.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny  

Zarządzenie Nr ORG.0050.168.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny   

Zarządzenie Nr ORG.0050.171.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny    

Zarządzenie Nr ORG.0050.284.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny

Zarządzenie Nr ORG.0050.291.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny

Zarządzenie Nr ORG.0050.314.2018 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny

Zmieniony ( Środa, 28 Luty 2018 08:57 )  

Partnerzy

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny www.juchnowiec.com.pl
Reklama