GOPS w Juchnowcu Kościelnym

... zawsze z pomocą

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dodatki mieszkaniowe

Email Drukuj PDF
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym informuje, że od  stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. będzie wynosić:
1. 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,77 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,93 zł /m-c  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przy ul. Alberta 2 w pokoju nr 5 po 2 stycznia 2014r.

Zmieniony ( Czwartek, 02 Styczeń 2014 11:13 )  

Partnerzy

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny www.juchnowiec.com.pl
Reklama